Rådgiving  og bistand til beredskaps- og sikringsarbeid

Sikringsrisikoanalyse - Selskapsspesifikk trusselvurdering

Sikringsplan - Beredskapsplan

Opplæring - Kurs - Trening - Øvelser

Utleie av sikkerhets- og sikringsleder

Godkjent kursholder for sikringsleder for havneanlegg og havner

 

 

Trenger du å snakke med oss?

+47 473 92 873

hpb@securityrisk.no

 

 

Sommerkurs

Sommeren er over oss og ferieavviklingen har begynt.

 

Security Risk AS kan være til hjelp dersom virksomheten har behov for kurs eller annen kompetanseheving i løpet av sommeren.

Personer som er nyansatt, skal ha sommerjobb, være vikar eller stedfortreder i sommer kan ha behov for oppfriskning eller ny kompetanse.

 

Følgende opplæring vil være tilgjengelig med ukentlig gjennomføring:

 

Digitalt grunnleggende sikkerhetskurs med fokus på ansvar og oppgaver, sikringsbevissthet og -rutiner som skal følges opp.

Varighet 3 timer

Gjennomføring onsdager kl. 12.00-15.00 – fra og med onsdag 14. juli til og med onsdag 11. august.

Maks 10 deltakere per kurs

Pris per deltaker 1 490,- eks. mva.

 

Digital gjennomgang/opplæring med bruk av SafeSeaNet – Opprettelse av brukere og administratorer, myndighetskrav, oppfølging, godkjenning av anløp, med mer.

Varighet inntil 2 timer (avhengig av omfang/behov)

Gjennomføring torsdager 12.00-14.00 – fra og med torsdag 15. juli til og med torsdag 12. august, alternativt etter avtale.

Maks 5 deltakere per gjennomføring

Pris per deltaker 990,- eks. mva.

 

Fortløpende innkalling til Teams-møte etter påmelding.

 

Ved behov kan vi tilby tilrettelagt kurs/opplæring på andre tidspunkt etter avtale.

 

Påmelding med navn, fakturainformasjon og ønsket kursdato gjøres direkte til hpb@securityrisk.no 

 

Kursoversikt  sikringsleder

 

Security Risk AS er av Kystverket godkjent som kursholder for sikringsleder i havneanlegg og havner.

Vi arrangerer digitalt kurs med bruk av Teams hver sjette uke. Maks seks deltakere per kurs med bruk av Teams for å få best mulig utbytte.

Vi setter opp steder for fysisk deltakelse på kurs, når pandemien tillater.

Pris per deltaker: 5 900,- eks. mva.

Følgende datoer er satt for 2021:

 • 24.-26. august

 • 5.-7. oktober

 • 9.-11. november

 • 14.-16. desember

08:30 – 16:00 alle dager, totalt 18 timer undervisning.

Bindende påmelding. Forbehold om minimum fire og maksimum 20 deltakere per kurs.

50 % refusjon ved avmelding 14 dager innen kursstart og ingen refusjon ved avmelding mindre enn sju dager innen kursstart.

Mulighet for å endre kursdato uten ekstra kostnader.

Påmelding med navn, fakturainformasjon og ønsket kursdato gjøres direkte til hpb@securityrisk.no 

 

Om selskapet

Security Risk AS ble stiftet i september 2019 av Hans-Petter Bakke, på bakgrunn av 18 års erfaring fra sikkerhetsbransjen og godkjent sikringsvirksomhet.

Forretningsidéen er å tilby ekspertise til virksomheter for å etablere systemer for sikring og forsterke sikringskultur gjennom utvikling av planverk, organisasjon, opplæring, trening og øvelser.

Visjonen er å etablere en sikrere hverdag gjennom verdiene Integritet - Vilje - Ærlighet.

 

12. januar 2021 godkjente Kystverket Security Risk AS som kursholder for sikringsleder for havneanlegg og havner. Se ovenfor for oppsatte datoer for PFSO-kurs.

 

Security Risk AS er registrert i EPIM JQS.

 

Tjenester

Selskapet kan levere ulike rådgivningstjenester til alle typer offentlige og private virksomheter relatert til beredskap og sikring. 

Ta kontakt for prisforespørsel eller tilbud på tjenester.

 

Rådgivning

 • Faglig ekspertise innenfor sikringsarbeidet i virksomheten

 • Bistand til oppfølging av myndighets- og bransjekrav (se støtteavtale)

 • Prosjektledelse sikringsrisikoanalyse

 • Ressurs i arbeids- og analysegrupper

 • Utarbeidelse av selskapsspesifikk trusselvurdering

 

Utarbeidelse og vedlikehold av planverk

 • Sikringsrisikoanalyse i henhold til NS 5832:2014

 • Risikoanalyse i henhold til NS 5814:2021

 • Selskapsspesifikk trusselvurdering

 • Sikringsplan

 • Beredskapsplan

 • Aksjonsplaner

 • Avfallsplan for havner, i henhold til forurensningsforskriften kap. 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

 • Plan for sikker lasting og lossing av bulkskip, i henhold til forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip

 

Opplæring og kurs

Opplæring og kurs er rettet mot personell med ledelseansvar, sikringsoppgaver og øvrig personell i organisasjonen for å legge grunnlag for utvikling av sikringskultur (sikkerhetskultur).

 • Sikringsleder (18t) - Se oppsett for fastsatte kursdatoer ovenfor

 • Sikring i system - Gir innføring i verktøy og prosesser for identifisering, styring og håndtering av sikringsrisiko (Workshop 4 samlinger, 4 timer per samling)

  • Barrierestyring

  • Selskapsspesifikk trusselvurdering

  • Effekten av sikringstiltak

  • Virksomhetens sikringstiltak settes i system

 • Grunnleggende sikring/sikkerhet (2-4t)
 • Sikkerhetskontroll - særskilt opplæring for gjennomføring av visitasjon (2-4t)
 • Sikringsbevissthet i organisasjonen (1-2t)

 

Trening og øvelse

Planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og øvelse. Digital gjennomføring når smittevernhensyn krever dette.

 • Skrivebordsøvelser (tabletop)

 • Praktisk trening (test av sikringstiltak og rutiner)

 • Fullskala

 

Revisjonsarbeid

 • ISPS - Årlig internrevisjon

 • Norsk olje og gass retningslinje 091 - Årlig gjennomgang av sikringssystemet

 • ISM revisjon

 • ISO revisjoner i samarbeid med Antenor-OTG AS

 

Støtteavtale

Forberedelse, gjennomføring og dokumentering av følgende myndighetspålagte sikringsoppgaver i havneanlegg.

 • Tilpasset kvartalsvis drill

 • Praktisk og teoretisk gjennomføring.

 • Årlig øvelse

 • Årlig internrevisjon

 • Sikringsmøter inkludert

  • Oppfølging av sikringssystem og sikringshendelser

  • Oppdatert trusselbilde.

 • Rådgivning og bistand

Fra 29 500,- per år eks. mva. per havneanlegg

Tilpasset årspris for eiere/operatører med flere havneanlegg underlagt samme organisasjon tilbys.

Størst mulig grad av digital gjennomføring som del av smittevernhensyn.

Vi tilbyr god oppfølging og tilgjengelighet

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om ønsker og behov for en sikrere hverdag.

Sikringsrisikovurdering i virksomhet

Utvikling av sikkerhetskultur

En sikrere hverdag

Navn  
E-post  
Telefon  
Hvordan fant du oss?  
Melding