Rådgiving  og bistand til beredskaps- og sikringsarbeid

Sikringsrisikoanalyse - Selskapsspesifikk trusselvurdering

Sikringsplan - Beredskapsplan

Opplæring - Kurs - Trening - Øvelser

Utleie av sikkerhets- og sikringsleder

Godkjent kursholder for sikringsleder for havneanlegg og havner

 

 

Trenger du å snakke med oss?

+47 473 92 873

hpb@securityrisk.no

 

 

 

 

Kursoversikt  sikringsleder

 

Security Risk AS er av Kystverket godkjent som kursholder for sikringsleder i havneanlegg og havner.

Vi arrangerer digitalt kurs med bruk av Teams hver sjette uke. Maks seks deltakere per kurs med bruk av Teams for å få best mulig utbytte.

Vi setter opp steder for fysisk deltakelse på kurs, når pandemien tillater.

Pris per deltaker: 5 900,- eks. mva.

Følgende datoer er satt for 2021/2022:

 • 9.-11. november - Fysisk kurs Trondheim 4 ledige plasser

 • 14.-16. desember (Digitalt - 4 ledige plasser)

 • 25.-27. januar 2022 (Foreløpig digitalt - 6 ledige plasser)

 • 8.-10. mars 2022 

 • 20-22. april 2022

 • 31. mai-2. juni 2022

08:30 – 16:00 alle dager, totalt 18 timer undervisning.

Bindende påmelding. Forbehold om minimum fire og maksimum 10 deltakere per kurs.

50 % refusjon ved avmelding 14 dager innen kursstart og ingen refusjon ved avmelding mindre enn sju dager innen kursstart.

Mulighet for å endre kursdato uten ekstra kostnader.

Påmelding med navn, fakturainformasjon og ønsket kursdato gjøres direkte til hpb@securityrisk.no 

 

Kurs/workshop "Sikring i system"

Security Risk AS har utviklet et nytt kurs/workshop på bakgrunn av Petroleumtilsynets barrierenotat og over 20 års erfaring med sikringutfordringer i praksis.

Kurset gjennomføres over 4 samlinger i en kombinasjon av undervisning, erfaringsoverføring og workshop.

Sikring i system skal bidra til å se helheten mellom fysisk sikring, personellsikring og cybersikring i egen virksomhet fra et barriereperspektiv og forholdet mellom verdi - trussel og sårbarhet.

 

Samling 1 - Innføring i trusselvurdering

Samling 2 - Introduksjon til barrierestyring

Samling 3 - Samspill mellom barriereelement, ytelseskrav og ytelsespåvirkende forhold

Samling 4 - Selskapets sikring settes i system

 

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om helhetlig sikring på tvers av fagmiljø i egen virksomhet. Bruk av workshop skal gi deltakerne trening i å etablere en systematikk som kan legges til grunn for å etablere en samhandling på tvers av fagområder, herunder koordinering av sikringsorganisasjonen og beredskapsorganisasjonen i egen virksomhet.

Ønsket måloppnåelse for deltakerne er å tilegne seg nødvendig forståelse, kunnskap og verktøy for å kunne gjennomføre sikrings- og beredskapsarbeidet i egen virksomhet på en systematisk og helhetlig måte.

 

Kurset gjennomføres med fysisk deltakelse og er derfor avhengig av smittevernrestriksjoner. 

Målgruppen er personell som arbeider med siking og sikkerhet i selskapet innenfor eiendom, personell og IT. 

Ta kontakt for mer informasjon eller avtale om gjennomføring.

Pris NOK 29 900,- eks- mva. uavhengig av antall deltakere fra virksomheten.

Tlf. 473 92 873 eller e-post hpb@securityrisk.no 

 

Om selskapet

Security Risk AS ble stiftet i september 2019 av Hans-Petter Bakke, på bakgrunn av 18 års erfaring fra sikkerhetsbransjen og godkjent sikringsvirksomhet.

Forretningsidéen er å tilby ekspertise til virksomheter for å etablere systemer for sikring og forsterke sikringskultur gjennom utvikling av planverk, organisasjon, opplæring, trening og øvelser.

Visjonen er å etablere en sikrere hverdag gjennom verdiene Integritet - Vilje - Ærlighet.

 

12. januar 2021 godkjente Kystverket Security Risk AS som kursholder for sikringsleder for havneanlegg og havner. Se ovenfor for oppsatte datoer for PFSO-kurs.

 

Security Risk AS er registrert i MagnetJQS.

 

 

Tjenester

Selskapet kan levere ulike rådgivningstjenester til alle typer offentlige og private virksomheter relatert til beredskap og sikring. 

Ta kontakt for prisforespørsel eller tilbud på tjenester.

 

Rådgivning

 • Faglig ekspertise innenfor sikrings- og beredskapsarbeidet i virksomheten

 • Bistand til oppfølging av myndighets- og bransjekrav (se støtteavtale)

 • Prosjektledelse sikringsrisikoanalyse

 • Ressurs i arbeids- og analysegrupper

 • Utarbeidelse av selskapsspesifikk trusselvurdering

 • Kurs og opplæring

 

Utarbeidelse og vedlikehold av planverk

 • Sikringsrisikoanalyse i henhold til NS 5832:2014

 • Risikoanalyse i henhold til NS 5814:2021

 • Selskapsspesifikk trusselvurdering

 • Sikringsplan

 • Beredskapsplan

 • Aksjonsplaner

 • Avfallsplan for havner, i henhold til forurensningsforskriften kap. 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

 • Plan for sikker lasting og lossing av bulkskip, i henhold til forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip

 

Opplæring og kurs

Opplæring og kurs er rettet mot personell med ledelseansvar, sikringsoppgaver og øvrig personell i organisasjonen for å legge grunnlag for utvikling av sikringskultur (sikkerhetskultur).

 • Sikringsleder (18t) - Se oppsett for fastsatte kursdatoer ovenfor

 • Sikring i system - Gir innføring i verktøy og prosesser for identifisering, styring og håndtering av sikringsrisiko (Workshop 4 samlinger, 4 timer per samling)

  • Innføring i trusselvurdering

  • Innføring i barrierestyring

  • Barriereelement og ytelsespåvirkende forhold

  • Virksomhetens sikring settes i system

 • Grunnleggende sikring/sikkerhet (2-4t)
 • Sikkerhetskontroll - særskilt opplæring for gjennomføring av visitasjon (2-4t)
 • Sikringsbevissthet i organisasjonen (1-2t)

 

Trening og øvelse

Planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og øvelse. Digital gjennomføring når smittevernhensyn krever dette.

 • Skrivebordsøvelser (tabletop)

 • Praktisk trening (test av sikringstiltak og rutiner)

 • Fullskala

 

Revisjonsarbeid

 • ISPS - Årlig internrevisjon

 • Norsk olje og gass retningslinje 091 - Årlig gjennomgang av sikringssystemet

 • ISM revisjon

 • ISO revisjoner i samarbeid med Antenor-OTG AS

 

Støtteavtale

Forberedelse, gjennomføring og dokumentering av følgende myndighetspålagte sikringsoppgaver i havneanlegg.

 • Tilpasset kvartalsvis drill

 • Praktisk og teoretisk gjennomføring.

 • Årlig øvelse

 • Årlig internrevisjon

 • Sikringsmøter inkludert

  • Oppfølging av sikringssystem og sikringshendelser

  • Oppdatert trusselbilde.

 • Rådgivning og bistand

Fra 29 500,- per år eks. mva. per havneanlegg

Tilpasset årspris for eiere/operatører med flere havneanlegg underlagt samme organisasjon tilbys.

Størst mulig grad av digital gjennomføring som del av smittevernhensyn.

Vi tilbyr god oppfølging og tilgjengelighet

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om ønsker og behov for en sikrere hverdag.

Sikringsrisikovurdering i virksomhet

Utvikling av sikkerhetskultur

En sikrere hverdag

Navn  
E-post  
Telefon  
Hvordan fant du oss?  
Melding