Rådgiving  og bistand til beredskaps- og sikkerhetsarbeid

Sikringsrisikoanalyse - Selskapsspesifikk trusselvurdering

Sikringsplan - Beredskapsplan

Opplæring - Kurs - Trening - Øvelser

RSO-tjenester i samarbeid med Safetec Nordic AS

Godkjent kursholder for sikringsleder for havneanlegg og havner

 

 

Lurer du på noe? Ta kontakt:

+47 473 92 873

hpb@securityrisk.no

 

 

 

ISPS internrevisjon

Fastpris eks. mva for gjennomføring av internrevisjon fra 9 900,- per havneanlegg

Digital eller fysisk gjennomføring etter avtale.

Ta kontakt for tilbud hpb@securityrisk.no

Godkjent kurs for sikringsleder (PFSO-kurs)

 

Security Risk AS er av Kystverket godkjent som kursholder for sikringsleder i havneanlegg og havner.

Vi arrangerer digitalt kurs med bruk av Teams hver sjette uke. Maks seks deltakere per kurs med bruk av Teams for å få best mulig utbytte.

Vi setter opp steder for fysisk deltakelse på kurs fortløpende og etter forespørsel. Mulighet for kombinert deltakelse med bruk av Teams ved fysiske kurs.

Pris per deltaker: 7 500,- eks. mva.

08:30 – 16:00 alle dager, totalt 18 timer undervisning.

 

Datoer for 2024:

 • 27.- 28. august
 • 8.- 10. oktober (Teams)
 • 3.- 5. desember

 

Bindende påmelding. Forbehold om minimum 2 deltakere per kurs med digital gjennomføring og 4 deltakere per kurs med fysisk gjennomføring.

50 % refusjon ved avmelding 14 dager innen kursstart og ingen refusjon ved avmelding mindre enn sju dager innen kursstart.

Mulighet for å endre kursdato uten ekstra kostnader.

Påmelding med navn, fakturainformasjon og ønsket kursdato gjøres direkte til hpb@securityrisk.no 

 

Praktisk trening og opplæring i SafeSeaNet Norway for havneanlegg

 

Security Risk AS tilbyr innføring og oppfølging for bruk av SafeSeaNet for administratorer og brukere i havneanlegg. 

 

1-times praktisk trening som gir innføring i bruk og muligheter i SafeSeaNet. Individuell oppfølging i etterkant om ønskelig.

 

Gjennomføring første fredag i hver måned kl. 09.00 - 10.00. 

 

Digital gjennomføring med bruk av Teams, maks 20 deltakere per gjennomføring.

 

Pris per deltaker:

 • 1200,- eks. mva.

Påmelding med navn, fakturainformasjon og ønsket kursdato gjøres direkte til hpb@securityrisk.no 

 

Kurs/workshop "Sikring i system"

 

Security Risk AS har utviklet et nytt kurs/workshop på bakgrunn av Petroleumtilsynets barrierenotat og over 20 års erfaring med sikringutfordringer i praksis.

Kurset gjennomføres over 2 dager i en kombinasjon av undervisning, erfaringsoverføring og workshop. 

Sikring i system skal bidra til å se helheten mellom områdene fysisk sikring, personellsikring og cybersikring i egen virksomhet fra et barriereperspektiv og forholdet mellom verdi - trussel og sårbarhet.

Del 1 - Innføring i trusselvurdering

Del 2 - Introduksjon til barrierestyring

Del 3 - Samspill mellom barriereelement, ytelseskrav og ytelsespåvirkende forhold

Del 4 - Selskapets sikring settes i system

 

Formålet med kurset er å deltakerne kunnskap om helthetlig sikring på tvers av fagmiljø i egen virksomhet. Bruk av workshop skal gi deltakerne trening i å etablere en systematikk som kan legges til grunn for å etablere en samhandling på tvers av fagområder, herunder koordinering av sikringsorganisasjonen og beredskapsorganisasjonen i egen virksomhet.

 

Målgruppen er personell som arbeider med siking og sikkerhet i selskapet innenfor eiendom, personell og IT. 

Ønsket måloppnåelse for deltakerne er å tilegne seg nødvendig forståelse, kunnskap og verktøy for å kunne gjennomføre sikrings- og beredskapsarbeidet i egen virksomhet på en systematisk og helhetlig måte.

 

Kurset gjennomføres kun som fysisk kurs og tilpasses virksomheten.

 • To sammenhengende dager 08.00 til 16.00, alternativt

 • To økter á 8 timer, alternativt

 • Fire økter á 4 timer.

Ta kontakt for mer informasjon eller avtale om gjennomføring.

Pris fra 49 000,- eks. mva. uavhengig av antall deltakere fra virksomheten.

 

Tlf. 473 92 873 eller e-post hpb@securityrisk.no 

 

"Sikkerhetsbevisstheten hos ledere og ansatte må heves"

 

(NSM, Risiko 2022)

 

Security Risk AS tilbyr kompetanseheving og bevisstgjøring som bidrar til å heve sikkerhetsbevisstheten og opprettholde årvåkenhet for både ledelsen og ansatte.

To timers samling, hvor vi tilpasser innhold og fokus til din bedrift. 

Tema som gjennomgås:

 • Trusler og trender
 • Rutiner og forventninger
 • Tiltak og forventninger
 • Ditt bidrag til sikkerheten

Gjennomføring når det passer best for dere, hos dere.

Ta kontakt på hpb@securityrisk.no eller 473 92 873 for mer informasjon, pristilbud eller bestilling.

Om Security risk as

Security Risk AS ble stiftet i september 2019 av Hans-Petter Bakke, på bakgrunn av 18 års erfaring fra sikkerhetsbransjen og godkjent sikringsvirksomhet.

Forretningsidéen er å tilby ekspertise til virksomheter for å etablere systemer for sikring og forsterke sikringskultur gjennom utvikling av planverk, organisasjon, opplæring, trening og øvelser.

Visjonen er å etablere en sikrere hverdag gjennom verdiene Integritet - Vilje - Ærlighet.

12. januar 2021 godkjente Kystverket Security Risk AS som kursholder for sikringsleder for havneanlegg og havner. Se ovenfor for oppsatte datoer for PFSO-kurs.

Security Risk AS er registrert i MagnetJQS.

Selskapet har 2 ansatte og formelt samarbeid med Safetec Nordic AS.

 

Tjenester

Selskapet kan levere ulike rådgivningstjenester til alle typer offentlige og private virksomheter relatert til beredskap og sikring. 

Ta kontakt for prisforespørsel eller tilbud på tjenester.

 

RSO-tjenester via Safetec Nordic AS

 

 

Rådgivning

 • Faglig ekspertise innenfor sikrings- og beredskapsarbeidet i virksomheten (ISPS og Offshore Norge 091)

 • Bistand til oppfølging av myndighets- og bransjekrav (se også støtteavtale)

 • Prosjektledelse sikringsrisikoanalyse

 • Ressurs i arbeids- og analysegrupper

 • Utarbeidelse og oppdatering av selskapsspesifikk trusselvurdering

 • Kompetanseutvikling - Kurs, trening og øvelser.

 

Utarbeidelse og vedlikehold av planverk

 • Sikringsrisikoanalyse i henhold til NS 5832:2014

 • Risikoanalyse i henhold til NS 5814:2021

 • Selskapsspesifikk trusselvurdering

 • Sikringsplan

 • Beredskapsplan

 • Aksjonsplaner/tiltakskort

 • Avfallsplan for havner, i henhold til forurensningsforskriften kap. 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

 • Plan for sikker lasting og lossing av bulkskip, i henhold til forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip.

 

Opplæring og kurs

Opplæring og kurs er rettet mot personell med ledelseansvar, sikringsoppgaver og øvrig personell i organisasjonen for å legge grunnlag for utvikling av sikringskultur (sikkerhetskultur).

 • Sikringsleder (18t) - Se oppsett for kursdatoer ovenfor

 • Oppfriskningskurs for sikringsledere (6 t) - Dato etter forespørsel

 • Sikring i system (16t) - Gir innføring i verktøy og prosesser for identifisering, styring og håndtering av sikringsrisiko (Workshop 4/2 samlinger, 4/8 timer per samling)

  • Innføring i trusselvurdering

  • Inntroduksjon til barrierestyring

  • Samspill mellom barriereelement, ytelseskrav og ytelsespåvirkende forhold

  • Virksomhetens sikring settes i system

 • Grunnleggende sikring/sikkerhet (4t)
 • Sikkerhetskontroll - særskilt opplæring for gjennomføring av visitasjon (6t)
 • Sikringsbevissthet i organisasjonen (2t)
 • SafeSeaNet (1t) - Gjennomgang av ansvar, oppgaver og muligheter for havneanlegg.

 

Trening og øvelse - beredskap og sikring

Planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og øvelse. Digital gjennomføring når smittevernhensyn krever dette.

 • Skrivebordsøvelser (tabletop)

 • Praktisk trening (test av tiltak og rutiner)

 • Fullskalaøvelse.

 

Revisjonsarbeid

 • ISPS - Årlig internrevisjon

 • 091 Offshore Norge retningslinjer - Årlig gjennomgang av sikringssystemet

 • ISM revisjon.

 

Støtteavtale

Forberedelse, gjennomføring og dokumentering av følgende myndighetspålagte sikringsoppgaver i havneanlegg. Tilsvarende ordning tilbys virksomheter med 091 sikringsavtale.

 • Tilpasset kvartalsvis drill

 • Praktisk og teoretisk gjennomføring.

 • Årlig øvelse

 • Årlig internrevisjon

 • Sikringsmøter inkludert

  • Oppfølging av sikringssystem og sikringshendelser

  • Oppdatert trusselbilde.

 • Rådgivning og bistand.

Fra 49 000,- per år eks. mva. per havneanlegg.

Tilpasset årspris for eiere/operatører med flere havneanlegg underlagt samme organisasjon tilbys.

Størst mulig grad av digital gjennomføring som del av smittevernhensyn.

Vi tilbyr god oppfølging og tilgjengelighet

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om ønsker og behov for en sikrere hverdag.

Sikringsrisikovurdering i virksomhet

Utvikling av sikkerhetskultur

En sikrere hverdag

Navn *
E-post *
Telefon
Hvordan fant du oss? *
Melding *